Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.
Browsing Tag

cách tư duy nhanh

CÔNG CỤ TƯ DUY (PHẦN 6)

Điều đó chỉ xảy ra tương đối gần đây - khoảng năm 750 Trước Công nguyên - khi người Hy Lạp sáng chế ra bảng chữ cái ngữ âm hoàn chỉnh đầu tiên. Bảng chữ cái Hy Lạp có nhiều nguyên mẫu đi trước, đặc biệt là hệ thống chữ cái của người…