Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.
Browsing Tag

ngôn ngữ tri nhận là gì

NGÔN NGỮ TRÊN GIẤY (PHẦN 3)

Ngay cả những người biết đọc thầm sớm nhất cũng nhận ra thay đổi kinh ngạc trong nhận thức khi họ đắm mình trong những trang sách. Giám mục thời Trung cổ Isaac of Syria đã mô tả mỗi khi ông đọc thầm một mình, “cứ như mơ, tôi lại bước vào…