Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.
Browsing Tag

tư duy sáng tạo tiếng anh là gì

CÔNG CỤ TƯ DUY (PHẦN 7)

Theo Havelock, ông và các học giả kinh điển khác, sự phê phán của Plato đối với thơ hàm ý bảo vệ chữ viết và lối tư duy đi kèm chữ viết: logic, kín kẽ, tự lực. Plato đã nhìn thấy những lợi ích tri thức lớn lao mà bảng chữ cái có thể mang…